Máy quay vịt

Lò quay vịt
Giới thiệu

Xưởng sản xuất Huy Hải

Với kinh nghiệm 20 năm sản xuất trên quê hương vịt cỏ Thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội

HN: 0946 285 628 - SG: 0973 663 726